POISTEKOORIDEST ÜLDISELT

Pääs Tallinna Poistekoori lauljate ridadesse on avatud igale viisipidavale poisile.
Võrreldes teiste kooriliikidega on poistekoor eriline. Võib ju küsida miks? Vastus on üheselt lihtne: poisid, need sünnipäraselt rüblikud, vajavad enam suunavat tähelepanu. Eriti kui on tegemist energiast pakatava poisiga. Ka ujedaid ei saa jätta omapäi. Et poisterahvast juba maast madalast elu õigele teele juhtida, on vaja näha palju vaeva. Meenutagem, et ka Arnole pidi õpetaja Tali viiuli pihku pistma. Kõigist aga ei pea saama viiuldajad. Piisab, kui viiulist – või ükskõik millisest pillist, ka inimhäälest – voogav muusika mehe hingekeeli poisikesest saati liigutab. Ja mitte ainult. Koor, see ühistegemise musternäidis, annab poistele eluks ajaks sõpruskonna, mida seob ühine huvi – muusika. Pidevad esinemised erinevatel lavadel kasvatab enesekindlust, lisab edasiseks eluks nii vajalikku härrasmehelikkust. Ja mis seal salata, laulupoisid oskavad peale hariduse ka haritust hinnata. Aegki on nende jaoks väärtustatum ja sisukam kui sihitult sammujal või tänapäevastes hirmsuurtes kaubanduskeskustes päevade viisi hängijail-tšillijail. Laulupoiste mõttemaailma arendab ning silmaringi laiendab elutõde, mis on kirjutatud nootidesse, meloodiatesse, ja mida sajandeid on nimetatud muusika võlujõuks. Seda võlu on aga sageli üksi raske, kui mitte võimatu, leida. Just koos leidmise – ja avastamiserõõmu hindavadki laulupoisid ise kõige rohkem. Õnnelikud on need, kes lasknud koori- ja koorijuhi sõbrakäel end kaasa haarata. Valik on igaühe enda teha. Öeldakse ju: ütle, kes on su sõbrad ja saad teada, kes oled ise.
Tõsi, ükski Eestimaa poistekoor ei saa uhkeldada oma sajanditepikkuse eksistentsiga. Eesti vanim pidevalt tegutsenud koolidevaheline kontsertpoistekoor asutati Tallinnas 1954. aastal ja kandis siis nime Jaan Tombi nimelise Kultuuripalee poistekoor. Sellele järgnesid Tartu Poistekoor, Eesti Poistekoor ja alles neljandana kõnealune Tallinna Poistekoor.
Maailma muusikaajalugu teab poistekoore, kes võivad uhkust tunda oma traditsioonide üle, mis ulatuvad kaugemale ükskõik millise filharmoonia või ooperiteatri omadest. Loodi ju maailma vanim poistekoor 1206. aastal, s.o. samal ajal kui rajati Dresdeni linn. Tallinna nime esmakordse mainimiseni ajaloos oli jäänud veel 42 aastat.
Sajandeid on poistekoore peetud aegade lennu ja kunsti jäävuse parimaks näiteks. Poistekoor kui kaduva aja tunnistaja on pidevas muutuses. Üheski teises kooriliigis pole vajadust nii sageli vahetada lauljate koosseisu kui poistekooris. Vaevalt jõuab laulja tasemeni, mida koorijuht peab koorilaulja tipuks, kui poiss peab laulmisest kasvõi mõneks ajaks loobuma. Põhjuseks enamikku  kummitav häälemurre. Kuigi oskuslikult juhendatud häälekäsitlus laseb tänapäeval paljudel ka häälemurde ajal kooris edasi laulda. Paraku ei saa seda aga üldistada.